Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe dla seniorów

Zachęcamy do uczestnictwa w specjalnie zaprojektowanych zajęciach dedykowanych osobom powyżej 65 roku życia rozwijających ogólną sprawność seniora.

Sesje treningowe opracowane są zgodnie z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, które dotyczą utrzymania aktywności fizycznej u seniorów, biorąc pod uwagę ich zróżnicowany poziom zdolności fizycznych. 

Głównym celem tych zajęć jest stymulacja aktywności fizycznej seniorów, co przyczynia się do ogólnej poprawy zdrowia, podniesienia sprawności fizycznej i wydolności organizmu. 

Na zajęciach dążymy do zwiększenia funkcjonalności zdolności motorycznych, które u seniorów zaczynają zanikać jako pierwsze czyli koordynacji, równowagi i siły. Są to kluczowe umiejętności dla osób starszych, które mają zasadnicze znaczenie w codziennym funkcjonowaniu, minimalizują ryzyko upadków oraz potencjalnych urazów i wynikających z nich niepełnosprawności czy braku samodzielności.

Instruktorka zajęć będzie kłaść szczególny nacisk na podnoszenie świadomości uczestników o znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia oraz promować aktywność ruchową jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego. Ponadto, zdobywanie nowych umiejętności motorycznych przyczynia się do poprawy samooceny i zwiększenia wiary w własne możliwości.

Program ćwiczeń, ma na celu aktywację całego organizmu w celu jego lepszego funkcjonowania. Sesje treningowe są zorganizowane wokół bloków tematycznych skupiających się na poprawie funkcjonalności i wydolności różnych układów ciała, w tym układu oddechowego i krążeniowego, a także na rozwijaniu koordynacji, elastyczności, równowagi, szybkości reakcji oraz siły mięśniowej.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne przyrządy, takie jak elastyczne taśmy Thera-Band, hantle, chusty animacyjne, laski gimnastyczne, piłeczki sensoryczne oraz piłki gimnastyczne o różnych wielkościach, co umożliwia dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Ćwiczenia są wykonywane w indywidualnym tempie, z uwzględnieniem zakresu ruchu możliwego do wykonania przez uczestnika, co zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas aktywności fizycznej.

Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na nasz organizm, nie tylko pod względem kondycji fizycznej, ale również zdrowia psychicznego. Jednym z kluczowych mechanizmów, przez które ćwiczenia wpływają na nasz mózg, jest czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF). BDNF jest białkiem, które odgrywa zasadniczą rolę w przetrwaniu, rozwoju i funkcjonowaniu neuronów w mózgu. Jego działanie jest szczególnie ważne w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i uczenie się, takich jak hipokamp.

Regularna aktywność fizyczna stymuluje produkcję BDNF, co przyczynia się do lepszej plastyczności mózgu, zdolności adaptacyjnych neuronów oraz wzmacnia połączenia synaptyczne. Efektem tego jest poprawa funkcji poznawczych, takich jak pamięć, zdolność koncentracji oraz szybkość przetwarzania informacji. Dodatkowo, wyższy poziom BDNF jest związany z redukcją objawów depresji i lęku, co podkreśla znaczenie aktywności fizycznej nie tylko dla ciała, ale również dla dobrostanu psychicznego.

W związku z tym, regularne ćwiczenia fizyczne są rekomendowane jako skuteczny sposób na poprawę zdrowia mózgu i ogólnego samopoczucia, przyczyniając się do lepszego funkcjonowania w życiu codziennym oraz ochrony przed neurodegeneracyjnymi chorobami mózgu.

Monika Piekarniak

Fizjoterapeutka, absolwentka AWF w Poznaniu. Napisała badawczą pracę magisterską pod tytułem:  „Wpływ ćwiczeń fizycznych na układ krążeniowo-oddechowy w grupie osób powyżej 65 roku życia”. Pracuje od 1999 roku. Ukończyła liczne szkolenia zawodowe : fizjoterapia w geriatrii,  kompleksowa rehabilitacja chorych po ogniskowych uszkodzeniach mózgu, terapia manualna OMT Kaltenborn-Evjenth, P.N.F. rozwijający, BEBO trening dna miednicy, kinesio tape KT1 i KT2. Uczestniczka konferencji naukowych: „Fizjoterapia jako sztuka i nauka. 10 lat później”, gdzie prowadziła warsztaty z treningu motoryki i upadków w geriatrii, ”Porozmawiajmy o geriatrii”, gdzie prowadziła wykłady i warsztaty, „Ogólnopolska konferencja kinesiotapingu”, gdzie prowadziła wykład na temat kinesioterapii w geriatrii, ”Porozmawiajmy o uroginekologii”, „Inkontynencja. Podejście systemowe w leczeniu”.

Obecnie prowadzi szkolenia w ramach projektu  UE Fizjo-Learning realizowanych na terenie Polski przez KIF (Krajowa Izba Fizjoterapeutów) o tematyce : „ Zaawansowana ocena geriatryczna” oraz „Zaburzenia równowagi i upadki osób starszych”. Brała udział w projekcie KIF i współtworzyła filmy instruktażowe dotyczące ćwiczeń oddechowych i aktywności fizycznych  dla osób starszych pozostających w domu w czasie lockdownu. W Stowarzyszeniu Fizjoterapia Polska Oddział Mazowiecki jest współzałożycielką sekcji geriatrycznej. Od 5 lat jest szkoleniowcem w firmie Ortokursy, gdzie prowadzi kurs dla fizjoterapeutów z zakresu pracy z pacjentem geriatrycznym. Współpracowała z wydawnictwem Asteria Med przy tworzeniu poradników dla pacjentów  z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzycą. Praktykę zawodową zdobywała w Centrum Onkologii w Warszawie, Centrum Medycznym Damian w Lasmed i Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Od 2015 roku prowadzi firmę Skuteczna Fizjoterapia i współpracuje z Gminą Piaseczno oraz GOSiR w Piasecznie, gdzie prowadzi zajęcia i warsztaty dla osób w wieku geriatrycznym. Czas wolny lubi spędzać w gronie przyjaciół i czytać książki związane z psychologią, antropologią człowieka. Dba o kondycję fizyczną. Zimą lubi jeździć na nartach i morsować, latem pływać i jeździć na rowerze. Uważa, że podróżowanie powinno kształcić i tak też spędza wakacje na zwiedzaniu i poznawaniu nowych krajów. Urodziła i wychowała się   w Warszawie, a od 2000 roku mieszka w Piasecznie.