Zajęcia grupowe

Fizjoterapia pediatryczna

Dziedzina fizjoterapii koncentrująca się na ocenie, diagnozie i leczeniu dzieci oraz młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi, ortopedycznymi oraz innymi schorzeniami wpływającymi na rozwój ruchowy. 

Wykonywanie zabiegi i procedury

Diagnostyka funkcjonalna umożliwia identyfikację specyficznych ograniczeń, dysfunkcji lub asymetrii w układzie ruchu. Jest to kluczowy element w planowaniu indywidualnych programów terapeutycznych, który opiera się na szczegółowej analizie czynności życia codziennego oraz wzorców ruchowych pacjenta.

Ocena postawy ciała u dzieci to element diagnozy funkcjonalnej, który obejmuje kompleksową analizę i ocenę ułożenia oraz symetrii różnych części ciała dziecka, w celu identyfikacji wszelkich nieprawidłowości, takich jak skrzywienia, asymetrie, czy zaburzenia równowagi. Jest to kluczowe w zapobieganiu i leczeniu zaburzeń postawy, niezbędne do opracowania odpowiednich strategii terapeutycznych i edukacyjnych wspierających prawidłowy rozwój ruchowy i funkcjonalny dzieci.

Kinezyterapia, znana również jako terapia ruchem, jest dziedziną fizjoterapii wykorzystującą kontrolowany ruch oraz ćwiczenia fizyczne w celu przywrócenia lub poprawienia stanu funkcjonalnego pacjentów.  

Terapia Manualna koncentruje się na ocenie, diagnozie i leczeniu zaburzeń funkcji mięśniowo-szkieletowych i nerwowych. Wykorzystuje specjalistyczne techniki manualne, w tym mobilizację stawów oraz mięśni,  mając na celu przywrócenie optymalnej funkcji ruchowej i zmniejszenie bólu.

Taping jest techniką terapeutyczną, która polega na aplikacji elastycznych taśm na skórę w celu wsparcia i stabilizacji stawów, mięśni oraz innych struktur tkankowych. Ta metoda jest używana do zmniejszania bólu, poprawy zakresu ruchu, zwiększenia propriocepcji, wsparcia procesu gojenia oraz zapobiegania urazom, poprzez delikatną modulację napięcia mięśniowego i mechaniczne wsparcie tkanki.