Zajęcia grupowe

Stopa i staw skokowy

Stopa i staw skokowy to fundament stabilności i mobilności całego ciała.  Struktury stopy narażone są na szereg specyficznych urazów i patologii, co wymaga zaawansowanej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie rehabilitacji, by zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i ulgę w bólu.

Jakie problemy leczymy?

Skręcenie stawu skokowego to jeden z najczęstszych urazów występujących zarówno wśród aktywnych sportowców, jak i osób prowadzących siedzący tryb życia, wynikający z nadmiernego skręcenia stopy do wewnątrz lub na zewnątrz, co prowadzi do nadciągnięcia lub rozerwania więzadeł stabilizujących staw. Mechanizm urazu zazwyczaj obejmuje niespodziewane przemieszczenie się obciążenia na krawędź stopy, co może zdarzyć się podczas biegania, skoku lub po prostu podczas chodzenia po nierównym terenie. Diagnostyka skręcenia stawu skokowego często opiera się na badaniu fizykalnym oraz może być wspierana przez badania obrazowe, takie jak rentgen, aby wykluczyć złamanie, lub rezonans magnetyczny (MRI) do oceny stopnia uszkodzenia więzadeł. Rehabilitacja jest kluczowym elementem leczenia, koncentrując się na przywróceniu zakresu ruchu, wzmacnianiu mięśni oraz poprawie propriocepcji i stabilności stawu skokowego. Zaleca się różnorodne ćwiczenia terapeutyczne, w tym ćwiczenia na równowagę, stretching oraz wzmacnianie mięśni stopy i dolnej części nogi. W początkowej fazie leczenia często stosuje się metody konserwatywne, takie jak odpoczynek, uniesienie kończyny, aplikacja lodu oraz kompresja, by zmniejszyć obrzęk i ból. W bardziej zaawansowanych lub poważnych przypadkach może być konieczne zastosowanie unieruchomienia stawu skokowego za pomocą ortezy lub gipsu, a w rzadkich sytuacjach interwencja chirurgiczna. Kluczowym aspektem jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie rehabilitacji, aby zapobiec przewlekłym problemom i zapewnić pełny powrót do zdrowia.

Patologie ścięgna Achillesa, obejmujące m.in. tendinopatię, entezopatię, zerwanie ścięgna oraz jego przeciążenie czy zapalenie, stanowią znaczącą grupę schorzeń wpływających na zdolność do chodzenia, biegania i skakania. Tendinopatia Achillesa charakteryzuje się degeneracyjnymi lub zapalnymi zmianami w strukturze ścięgna, prowadzącymi do bólu, sztywności i ograniczenia ruchomości, często wywołanymi przez chroniczne przeciążenie. Entezopatia odnosi się do patologii w miejscu przyczepu ścięgna do kości, powodującego najczęściej ból w tylnej części pięty. Zerwanie ścięgna Achillesa, będące jednym z najbardziej dramatycznych urazów, manifestuje się gwałtownym bólem i niemożnością opierania się na stopie, wymaga często interwencji chirurgicznej. Diagnostyka tych patologii opiera się na dokładnym wywiadzie, badaniu fizykalnym oraz użyciu metod obrazowych, takich jak ultrasonografia czy rezonans magnetyczny (MRI), które pozwalają ocenić strukturę i ewentualne uszkodzenia ścięgna.

Rehabilitacja i leczenie wymagają indywidualnego podejścia, skupiającego się na zmniejszeniu obciążenia ścięgna, łagodzeniu bólu oraz stopniowym wzmacnianiu i zwiększaniu zakresu ruchu. W początkowych etapach leczenia stosuje się odpoczynek, krioterapię i elewację kończyny, a także terapię manualną i ćwiczenia terapeutyczne. W dalszej fazie rehabilitacji kluczowe staje się stosowanie specyficznych ćwiczeń ekscentrycznych, mających na celu wzmocnienie ścięgna i poprawę jego elastyczności pod obciążeniem. W przypadku zerwania ścięgna Achillesa leczenie może wymagać operacji, po której następuje długotrwała rehabilitacja, mająca na celu stopniowy powrót do pełnej sprawności. Ważnym elementem jest również modyfikacja aktywności fizycznej oraz, w niektórych przypadkach, zastosowanie ortezy lub innych pomocy ortopedycznych, aby zapobiec przyszłym urazom i zapewnić optymalne warunki do gojenia.

Ostroga piętowa jest wynikiem przewlekłego procesu zapalnego rozcięgna podeszwowego w jego przyczepie do kości piętowej, co prowadzi do formowania się nadmiernej wyrośli kostnej. Ten stan jest często związany z zapaleniem rozcięgna podeszwowego i może powodować ostry, przeszywający ból w pięcie, szczególnie odczuwalny przy pierwszych krokach po przebudzeniu lub po dłuższym okresie spoczynku. Diagnostyka ostrogi piętowej opiera się głównie na badaniu fizykalnym oraz potwierdzeniu obecności wyrośli kostnej za pomocą RTG. Leczenie skupia się na łagodzeniu objawów i może obejmować zmiany w obuwiu, stosowanie wkładek ortopedycznych redukujących nacisk na piętę, terapie fizykalne, takie jak ultradźwięki czy laser, a także ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie i ścięgna stopy. W bardziej uporczywych przypadkach mogą być zalecane zabiegi iniekcyjne, takie jak kortykosteroidy, lub w skrajnych sytuacjach interwencja chirurgiczna mająca na celu usunięcie nadmiernego wyrośla kostnego. Kluczowym elementem w zarządzaniu i leczeniu ostrogi piętowej jest długofalowa zmiana w nawykach i metodach obciążania stopy, aby zminimalizować ryzyko nawrotu objawów.

Zapalenie rozcięgna podeszwowego jest schorzeniem charakteryzującym się bólem i stanem zapalnym rozcięgna biegnącego wzdłuż podeszwy stopy, od pięty do palców. Ten stan często dotyka biegaczy, osób z nadwagą lub tych, którzy spędzają dużo czasu na nogach, na twardych powierzchniach. Objawy to przede wszystkim ostry ból w okolicy pięty, nasilający się przy pierwszych krokach rano lub po dłuższym siedzeniu. Diagnostyka opiera się na badaniu klinicznym i, w razie potrzeby, badaniach obrazowych, jak ultrasonografia czy MRI, służących do oceny stopnia uszkodzenia tkanki.

Rehabilitacja zapalenia rozcięgna podeszwowego koncentruje się na zmniejszeniu bólu i stanu zapalnego oraz odbudowie siły i elastyczności rozcięgna. Wczesne etapy leczenia mogą obejmować zastosowanie zimnych okładów, leków przeciwzapalnych i unikanie aktywności obciążających stopę. Ćwiczenia rozciągające dla ścięgien i mięśni stopy oraz dolnej części nogi, a także terapie wspomagające, takie jak masaż czy terapia falami uderzeniowymi, są kluczowe w długoterminowym zarządzaniu i zapobieganiu nawrotom. W niektórych przypadkach, dla wsparcia łuku stopy i zmniejszenia nacisku na rozcięgno, mogą być zalecane specjalistyczne wkładki ortopedyczne lub buty z odpowiednim wsparciem. W sytuacjach, gdy konserwatywne metody leczenia nie przynoszą poprawy, rozważane może być leczenie inwazyjne, jednak jest to stosunkowo rzadkie. Kluczem do skutecznego leczenia jest wczesna interwencja i dostosowanie aktywności do indywidualnych możliwości pacjenta, co pozwala na stopniowy powrót do pełnej sprawności.

Płaskostopie to schorzenie charakteryzujące się wypłaszczeniem łuku stopy, co prowadzi do nadmiernego kontaktu całej podeszwy stopy z podłożem podczas stania czy chodzenia. Ta deformacja może dotyczyć jednej lub obu stóp i występować w różnych stopniach nasilenia. Płaskostopie może być wrodzone lub nabyte, a jego rozwojowi sprzyjają czynniki takie jak nadwaga, urazy, słabość mięśniowa, zaburzenia układu kostnego, czy długotrwałe noszenie nieodpowiedniego obuwia. U osób z płaskostopiem często występują bóle stóp, kostek, a nawet kolan, bioder i pleców, spowodowane nieprawidłowym rozłożeniem nacisku i zmianami w biomechanice chodzenia. Diagnostyka opiera się na badaniu fizykalnym, analizie chodu i, w razie potrzeby, badaniach obrazowych takich jak rentgen. Leczenie płaskostopia zależy od jego przyczyny i objawów, często obejmuje stosowanie specjalistycznych wkładek ortopedycznych, które wspierają łuk stopy i rozkładają nacisk równomiernie, oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie stopy i całej kończyny dolnej. 

Niestabilność stawu skokowego odnosi się do stanu, w którym staw ten wykazuje nadmierną ruchomość, prowadząc do częstych zwichnięć lub skręceń, nawet w wyniku niewielkich obciążeń czy nieprawidłowego ustawienia stopy. Jest to często skutek wcześniejszych urazów, jak skręcenia, które osłabiają lub uszkadzają więzadła stabilizujące staw skokowy. Ta chroniczna niestabilność może prowadzić do bólu, obrzęku i zmniejszonej funkcjonalności stawu, a także zwiększa ryzyko dalszych urazów. Diagnozowanie niestabilności stawu skokowego opiera się na dokładnym badaniu klinicznym, historii medycznej pacjenta oraz może być wspomagane badaniami obrazowymi, takimi jak rezonans magnetyczny (MRI), aby ocenić stopień uszkodzenia więzadeł i innych struktur stawowych. Leczenie zazwyczaj obejmuje fizjoterapię skupiającą się na wzmacnianiu mięśni otaczających staw, poprawie propriocepcji i stabilności, a także zastosowaniu ortezy stawu skokowego w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia. W przypadkach, gdy konserwatywne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych efektów, rozważane może być leczenie operacyjne mające na celu odbudowę lub wzmocnienie uszkodzonych więzadeł.

Hallux valgus, potocznie często określane jako poprostu “haluks”, to schorzenie charakteryzujące się bocznym odchyleniem palucha w stronę pozostałych palców stopy, przy jednoczesnym wystawaniu kości u podstawy palucha, co często prowadzi do bolesnej deformacji. Przyczyny hallux valgus są wieloczynnikowe i mogą obejmować genetyczną predyspozycję, noszenie nieodpowiedniego obuwia, takiego jak wąskie buty na wysokim obcasie, a także czynniki biomechaniczne, takie jak nieprawidłowa struktura stopy czy zaburzenia równowagi mięśniowej.

Deformacja ta może powodować znaczący dyskomfort, ból oraz problemy z chodzeniem, a także prowadzić do dodatkowych komplikacji, takich jak rozwój modzeli, bursytów i wtórnych deformacji palców. Diagnostyka hallux valgus opiera się przede wszystkim na badaniu klinicznym i ocenie stopnia deformacji, a w razie potrzeby uzupełniana jest badaniem radiologicznym, które pozwala na dokładną ocenę kąta odchylenia palucha i stopnia zaawansowania zmian.

Leczenie hallux valgus może być zarówno nieoperacyjne, jak i operacyjne. W początkowych stadiach zaleca się zmianę obuwia na bardziej komfortowe z szerokim przodem, stosowanie specjalistycznych ortezy czy wkładek, które pomagają w rozłożeniu nacisku i mogą łagodzić ból, a także ćwiczenia wzmacniające i rozciągające mięśnie stopy. Leczenie operacyjne jest rozważane w przypadkach, gdy metody konserwatywne nie przynoszą ulgi i deformacja znacząco wpływa na jakość życia pacjenta. Istnieje wiele technik chirurgicznych korygowania hallux valgus, które są dobierane indywidualnie, zależnie od stopnia deformacji i związanych z nią problemów. Głównym celem interwencji jest przywrócenie prawidłowej osi palucha, zmniejszenie bólu oraz poprawa funkcji stopy.

mgr Piotr Wolski

fizjoterapeuta, podolog

mgr Mariusz Młotkiewicz

fizjoterapeuta, terapeuta manualny

mgr Michał Porębski

fizjoterapeuta, terapeuta manualny