Zajęcia grupowe

Fizjoterapia ortopedyczna

Fizjoterapia ortopedyczna  koncentrującę się na diagnozowaniu, terapii i zapobieganiu schorzeniom oraz urazom układu mięśniowo-szkieletowego, w celu optymalizacji funkcji ruchowych i poprawy jakości życia pacjentów.

Wykonywanie zabiegi i procedury

Diagnostyka funkcjonalna umożliwia identyfikację specyficznych ograniczeń, dysfunkcji lub asymetrii w układzie ruchu. Jest to kluczowy element w planowaniu indywidualnych programów terapeutycznych, który opiera się na szczegółowej analizie czynności życia codziennego oraz wzorców ruchowych pacjenta.

Kinezyterapia, znana również jako terapia ruchem, jest dziedziną fizjoterapii wykorzystującą kontrolowany ruch oraz ćwiczenia fizyczne w celu przywrócenia lub poprawienia stanu funkcjonalnego pacjentów, którzy doświadczyli urazów, chorób lub zaburzeń układu ruchu.   

Ortopedyczna Terapia Manualna to zaawansowana dziedzina fizjoterapii, która koncentruje się na ocenie, diagnozie i leczeniu zaburzeń funkcji mięśniowo-szkieletowych i nerwowych. Wykorzystuje specjalistyczne techniki manualne, w tym mobilizację i manipulację stawów oraz mięśni, w połączeniu z indywidualnie dopasowanymi programami ćwiczeń i poradami dotyczącymi postawy ciała, mając na celu przywrócenie optymalnej funkcji ruchowej i zmniejszenie bólu.

RUSI to wykorzystanie ultrasonografii jako dodatkowej metody wspierającej fizjoterapeutów w analizie struktury i działania mięśni oraz pokrewnych struktur miękkich, takich jak ścięgna czy więzadła, w trakcie wykonywania ćwiczeń oraz w procesie diagnostyki funkcjonalnej. Jest to narzędzie pomocnicze w implementacji terapii mających na celu optymalizację funkcji nerwowo-mięśniowych.

Taping jest techniką terapeutyczną stosowaną w fizjoterapii, która polega na aplikacji elastycznych taśm na skórę w celu wsparcia i stabilizacji stawów, mięśni oraz innych struktur tkankowych. Ta metoda jest używana do zmniejszania bólu, poprawy zakresu ruchu, zwiększenia propriocepcji, wsparcia procesu gojenia oraz zapobiegania urazom, poprzez delikatną modulację napięcia mięśniowego i mechaniczne wsparcie tkanki.

mgr Maciej Jabłoński

fizjoterapeuta, ortopedyczny terapeuta manualny (OMPT)

mgr Adam Michrowski

fizjoterapeuta

mgr Mariusz Młotkiewicz

fizjoterapeuta, terapeuta manualny, trener medyczny

mgr Piotr Wolski

fizjoterapeuta

mgr Michał Porębski

fizjoterapeuta, terapeuta manualny