Zajęcia grupowe

Rehabilitacja sportowa

Program rehabiltacyjny specjalnie stworzony dla osób powracających do formy po kontuzjach i urazach sportowych. Został on opracowany, aby wspierać pacjentów w bezpiecznym i skutecznym powrocie do aktywności fizycznej, niezależnie od poziomu zaawansowania i rodzaju doznanej urazu.

Dla kogo?

Program jest skierowany do sportowców wszystkich dyscyplin oraz osób aktywnie uprawiających sport rekreacyjnie, które doznały urazów takich jak skręcenia, złamania, kontuzje mięśni i stawów, czy urazy więzadeł. Program jest dostosowany zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, którzy chcą bezpiecznie wrócić do formy.

Prowadzimy rehabilitację najczęstszych urazów i kontuzji sportowych, takich jak:

 1. Skręcenie stawu skokowego
 2. Zwichnięcie stawu ramiennego
 3. Naciągnięcie mięśni
 4. Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
 5. Kontuzja ścięgna Achillesa
 6. Złamanie nadgarstka
 7. Uszkodzenie łąkotki
 8. Zapalenie ścięgien
 9. Zapalenie kaletki
 10. Złamanie kości śródstopia
 11. Kontuzja barku (np. zespół ciasnoty podbarkowej lub przeciążenie)
 12. Łokieć tenisisty (zapalenie okolicy nadkłykcia bocznego)
 13. Łokieć golfisty (zapalenie okolicy  nadkłykcia przyśrodkowego)
 14. Urazy kręgosłupa (np. dyskopatie)

Struktura programu

Program rozpoczyna się od szczegółowej diagnostyki funkcjonalnej, która obejmuje analizę urazu, historię sportową pacjenta, a także ocenę obecnego stanu zdrowia. Ważnym elementem jest również szczegółowy wywiad zdrowotny.

Przeprowadzane są testy oceniające zakres ruchu, siłę mięśniową i ogólną kondycję. Na tej podstawie tworzony jest indywidualny plan rehabilitacji, który uwzględnia specyficzne potrzeby i cele sportowca.

Nasze działania koncentrują się na terapii manualnej, kinezyterapii, treningu oraz innych metod terapeutycznych (np. taping) mających na celu przywrócenie optymalnego zakresu ruchu, redukcję bólu oraz wzmocnienie mięśni wspierających stawy. Podczas projektowania i implementacji każdego planu rehabilitacyjnego, kładziemy duży nacisk na jak najszybszy powrót do aktywności sportowych planując bezpieczne progresje treningowe. 

Pacjenci pod kontrolą fizjoterapeuty stopniowo wracają do sportu progresywnie zwiększając objętość treningową. Monitorowane są objawy oraz oceniana jest kontrola motoryczna, a także zdolność do odpowieniej regeneracji powysiłkowej i odpoczynku. 

Program przewiduje serię 10 indywidualnych sesji rehabilitacyjnych. Po ich zakończeniu, w zależności od postępów i potrzeb pacjenta, możliwa jest kontynuacja w kolejnym cyklu lub zakończenie programu. Regularne oceny postępów pozwalają na precyzyjne dostosowanie programu do bieżących potrzeb rehabilitacyjnych pacjenta.

Cykle / zapisy

Każdy cykl składa się z 10 specjalnie zaprojektowanych sesji rehabilitacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów po kontuzjach sportowych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są ukierunkowane na osiągnięcie maksymalnych efektów rehabilitacyjnych, jednocześnie zapewniając bezpieczny powrót do sportu.

10 wizyt fizjoterapeutycznych/zajęć ruchowych (1h) – 1900 zł

Telefonicznie (+48 662 427 111) lub osobiście w
Rehabilium – Centrum Medyczno-Sportowym, przy
ul. Geodetów 41, w Józefosławiu