Zajęcia grupowe

Odprawa naukowa 05.04.2024

Zapraszamy na odprawę naukową 05.04.2024 o godz. 16:30 (piątek).

Po feedbacku zespołu z ostatnich spotkań, postanowiliśmy jeszcze bardziej sprecyzować format odpraw naukowych. Pierwsza godzina (sesja I) będzie poświęcona zagadnieniom naukowym – omawianie publikacji, prezentowanie zagadnień klinicznych. Druga godzina (sesja II) będzie poświęcona tylko case study (studium przypadku pacjenta). We wszystkich wystąpieniach będzie obowiązywał format zbliżony do konferencji – 10 minutowe prezentacje, na koniec każdej sesji przewidziana jest krótka dyskusja.

Powyższy format ma zapewnić większą interakcję i wymianę wiedzy między uczestnikami. Przyjęcie podziału na sesje tematyczne pozwoli na głębsze skupienie się na konkretnych zagadnieniach, co z kolei powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia zagadnień naukowych i ułatwić aplikację wiedzy w praktyce.

Proszę o zgłaszanie się do wystąpień. Większość zespołu będzie również na bieżąco proszona o przygotowanie wystąpień, dlatego serdecznie zachęcam do tworzenia materiałów do prezentacji z wyprzedzeniem.

Maciej Jabłoński