Zajęcia grupowe

Młody sportowiec

Program wspierający rozwój motoryki i umiejętności sportowych dzieci, a także ich bezpieczny powrót do aktywności po kontuzjach i urazach. Skupiamy się na indywidualnych potrzebach młodych sportowców, aby maksymalizować ich potencjał i zapewnić im zdrowy rozwój w świecie sportu.

Dla kogo?

Młody Sportowiec jest dedykowany entuzjastom sportu, niezależnie od ich dyscypliny, stanu zdrowia czy poziomu umiejętności ruchowych. To kompleksowy program rehabilitacyjno-sportowy, stworzony z myślą o wsparciu i rozwijaniu młodych talentów sportowych – od piłkarzy, przez siatkarzy, koszykarzy, tancerzy, aż po przedstawicieli innych dyscyplin. Dzięki naszemu doświadczeniu w przygotowaniu motorycznym i rehabilitacji, program jest precyzyjnie dopasowany do indywidualnych potrzeb młodego sportowca. Niezależnie czy chodzi o poprawę zdolności motoryczno-sportowych, czy o proces rehabilitacji i bezpieczny powrót do sportu po kontuzji – program ten oferuje specjalistyczne wsparcie, zapewniając młodym sportowcom fundamenty do osiągnięcia ich pełnego potencjału w wybranej dziedzinie sportowej.

 

Struktura programu

Pierwszym krokiem jest dokładna diagnostyka funkcjonalna przeprowadzana przez doświadczonego fizjoterapeutę. Ten etap rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu zdrowotnego, który pozwala na zrozumienie indywidualnych potrzeb młodego sportowca oraz historii jego kontuzji czy urazów. Następnie realizowane są precyzyjne testy funkcjonalne, które obejmują ocenę zakresu ruchu w stawach, badanie postawy ciała, kontrolę motoryczną oraz precyzję wzorców ruchowych. Dodatkowo, stosowane są specyficzne testy ruchowe i sprawnościowe, które umożliwiają dokładną ocenę kondycji fizycznej i umiejętności sportowych młodego atlety.

Takie kompleksowe podejście do diagnozy pozwala na precyzyjne ukierunkowanie dalszych działań i skierowanie pacjenta na jedną z dwóch ścieżek: rehabilitacyjną – jeśli mamy do czynienia z powrotem do sportu po kontuzji, urazie, czy operacji, bądź treningową/przygotowania motorycznego – skoncentrowaną na poprawie zdolności motorycznych i sportowych. Często te dwie ścieżki są łączone, co zapewnia nie tylko szybki powrót do sportu, ale także pełne zdrowie ruchowe i optymalizację wydajności sportowej.

Naszym celem jest zapewnienie młodym sportowcom najlepszych możliwości rozwoju i wsparcia na każdym etapie ich sportowej kariery. Dzięki indywidualnemu podejściu program Młody Sportowiec stanowi solidną podstawę do osiągnięcia przez dzieci i młodzież ich pełnego potencjału ruchowego, zapewniając im zdrowie i poprawę umięjętności w wybranej dyscyplinie sportowej.

Ścieżka rehabilitacyjna oferuje profesjonalną opiekę fizjoterapeutyczną, dostosowaną do potrzeb młodych sportowców po urazach (np. złamania, skręcenia), operacjach, czy schorzeniach specyficzne dla wieku dziecięcego. W skład terapii często wchodzi kinezyterapia, czyli terapia ruchowa, która ma na celu przywrócenie optymalnego zakresu ruchu i siły mięśniowej, terapia manualna, służąca do manualnego leczenia tkanki miękkiej i stawów, oraz kinesiotaping, który wspiera proces leczenia poprzez stabilizację i odciążenie uszkodzonych obszarów, jednocześnie nie ograniczając zakresu ruchu.

Drugą ścieżką jest przygotowanie motoryczne, które koncentruje się na treningu pod okiem wykwalifikowanego trenera. Program ten obejmuje trening siłowy, koordynacyjny, szybkości, zwinności oraz trening innych zdolności motorycznych, kluczowych dla osiągnięcia wysokiej wydajności sportowej. Ponadto, oferowany jest trening specyficzny dla danej dyscypliny sportowej, który pomaga w doskonaleniu umiejętności takich jak kopnięcia piłką, podania, kontrola nad piłką etc. Te specyficzne wzorce ruchowe są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w wybranej przez młodego sportowca dyscyplinie.

Młodzi sportowcy poddawani są również regularnym testom sprawnościowym, które pozwalają ocenić postępy w rehabilitacji lub przygotowaniu motorycznym. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i celów każdego sportowca, co gwarantuje maksymalizację efektów terapii oraz treningu. Nasze podejście zapewnia kompleksowe wsparcie na drodze do pełnego powrotu do zdrowia i osiągnięcia optymalnych wyników sportowych.

Po przeprowadzeniu 10 zajęć, program Młody Sportowiec dobiega końca lub jest kontynuowany w kolejnym cyklu składającego się również z 10 spotkań. Jeżeli sytuacja zdrowotna pacjenta tego wymaga, pacjent w trakcie trwania programu może zostać wysłany do lekarza specjalisty w celu niezdbędnej diagnostyki lub rozszerzonego leczenia. 

Cykle / zapisy

Program Młody Sportowiec został zaprojektowany jako seria cykli treningowych/ rehabilitacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Każdy cykl składa się z 10 specjalnie dobranych, indywidualnych zajęć ruchowych, odbywających się dwa razy w tygodniu, które mają na celu nie tylko poprawę motoryki i umiejętności sportowych, ale także zapewnienie bezpiecznego powrotu do aktywności po kontuzjach. To holistyczne podejście nie tylko wspiera proces rehabilitacji, ale również promuje aktywny i zdrowy tryb życia wśród młodych sportowców.

Każdy cykl kończy się oceną postępów, umożliwiającą personalizację kolejnych etapów treningu lub rehabilitacji. Rodzice i opiekunowie są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w programie, co sprzyja lepszemu zrozumieniu potrzeb i możliwości młodego sportowca.

Program Młody Sportowiec jest elastyczny i może być dostosowany do różnej liczby cykli w zależności od indywidualnych potrzeb i celów każdego uczestnika. Dzięki temu, każdy młody sportowiec ma możliwość maksymalnego wykorzystania swojego potencjału i osiągnięcia najlepszych wyników, zarówno w zakresie poprawy zdolności motorycznych, jak i w procesie rehabilitacji.

Zapraszamy do dołączenia do programu i skorzystania z profesjonalnego wsparcia, które może mieć znaczący wpływ na sportową przyszłość Twojego dziecka. To inwestycja w zdrowie, sprawność i samopoczucie, przynosząca długoterminowe korzyści.

10 wizyt rehabilitacyjnych lub treningowych (10x1h) – 1900 zł

Telefonicznie (+48 662 427 111) lub osobiście w
Rehabilium – Centrum Medyczno-Sportowym, przy
ul. Geodetów 41, w Józefosławiu