Zajęcia grupowe

mgr Joanna Rybacka

fizjoterapeuta dziecięcy

  • Konsultacja fizjoterapeutyczna – 240zł
  • Pakiet 10 wizyt terapeutycznych – 1800 zł

Magister Joanna Rybacka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami oraz dziećmi starszymi. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w zakresie rehabilitacji neurologicznej. W swojej praktyce skupia się na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, stosując interdyscyplinarne podejście umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę. 

  • opóżniony rozwój psychomotoryczny dzieci
  • zaburzenia ruchowe, posturalne, koncentracji
  • choroby wieku dziecięcego
  • asymetria ciała, wady postawy
  • ADHD, zespół Aspergera, Autyzm, Dystonie, MPD, zespoły genetyczne
  • fizjoterapia pediatryczna (niemowlęta, dzieci do lat 8)
  • diagnostyka funkcjonalna
  • magister fizjoterapii (AWF Wrocław)