Zajęcia grupowe

Postawa Dziecka

Program rehabilitacyjny zaprojektowany z myślą o dzieciach i młodzieży borykających się z wadami postawy. Jest to kompleksowa inicjatywa mająca na celu nie tylko korektę istniejących problemów, ale również edukację na temat zdrowego stylu życia, właściwej ergonomii i metod prewencyjnych.

Dla kogo?

Postawa Dziecka to innowacyjny pakiet rehabilitacyjno-sportowy, specjalnie zaprojektowany, by wspierać dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, które zmagają się z różnorodnymi wadami postawy. Program ten skupia się na szerokim spektrum schorzeń i zaburzeń układu ruchu, w tym skoliozie, nadmiernej kifozie piersiowej, płaskostopiu, a także asymetriach ciała, które mogą prowadzić do przewlekłych bólów i dysfunkcji w późniejszym wieku. 

Celem pakietu  jest zapewnienie kompleksowej opieki obejmującej zarówno dokładną wczesną diagnostykę, jak i skuteczną interwencję terapeutyczną. Program oferuje indywidualnie dopasowaną opiekę lekarską i fizjoterapeutyczną, koncentrując się głównie na leczeniu ruchem. W ramach pakietu proponowane są specjalistyczne ćwiczenia korekcyjne, mające na celu nie tylko korektę istniejących wad, ale również zapobieganie ich pogłębianiu się.

Ponadto, program kładzie silny nacisk na edukację zarówno dzieci, jak i ich rodziców w zakresie zdrowego stylu życia, promując aktywność fizyczną i właściwe nawyki, które są kluczowe dla utrzymania prawidłowej postawy ciała. W ramach Postawy Dziecka uczestnicy otrzymują również wskazówki dotyczące ergonomii w życiu codziennym i w szkole, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania problemom posturalnym.

Pakiet ten stanowi unikatową synergię wiedzy medycznej i rehabilitacyjnej, dostosowanych do potrzeb młodego rozwijającego się organizmu. Współpraca multidyscyplinarnego zespołu specjalistów, w tym lekarzy rehabilitacji medycznej,  fizjoterapeutów i trenerów, gwarantuje holistyczne podejście do każdego przypadku, zwiększając szanse na skuteczną korektę wad postawy i poprawę ogólnego stanu zdrowia

Struktura programu

Pierwsza wizyta u lekarza rehabilitacji stanowi kluczowy etap i jest wstępem do indywidualnie dostosowanego pakietu rehabilitacyjnego. Celem tej wizyty jest przeprowadzenie dokładnej oceny stanu zdrowia młodego pacjenta, z uwzględnieniem jego historii medycznej oraz obecnych dolegliwości. Lekarz rehabilitacji medycznej dokonuje kompleksowej analizy problemów posturalnych, oceniając zarówno symetryczność ciała, jak i potencjalne ograniczenia ruchowe. Na podstawie przeprowadzonej konsultacji może zostać zalecona potrzeba wykonania dodatkowych badań obrazowych, takich jak rentgen czy rezonans magnetyczny, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji i zaplanować najefektywniejszą ścieżkę leczenia. Pierwsza wizyta jest więc fundamentem dalszych działań terapeutycznych, pozwalającym na dokładną diagnozę i skuteczną interwencję.

Kolejnym etapem jest szczegółowa ocena posturalna i diagnostyka funkcjonalna przeprowadzana przez doświadczonego fizjoterapeutę. Badanie to ma na celu dokładne zrozumienie indywidualnych potrzeb ruchowych młodego pacjenta oraz ustalenie najlepszego planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny obejmuje fotograficzną ocenę postawy ciała, co pozwala na wizualizację wszelkich nieprawidłowości i asymetrii. Ponadto, realizowana jest ocena funkcjonalna, w ramach której analizowana jest elastyczność mięśni, zakres ruchu oraz kontrola motoryczna dziecka.

Nad całym procesem czuwa wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów.  Na podstawie uzyskanych wyników, młody pacjent zostaje skierowany na odpowiednio dobrane formy terapii ruchowej lub ćwiczenia korekcyjne. Dalsze sesje rehabilitacyjno są prowadzone pod okiem fizjoterapeuty lub trenera wyspecjalizowanego w treningu posturalnym i motorycznym.

Po dokładnej ocenie posturalnej i diagnostyce funkcjonalnej, młodzi pacjenci rozpoczynają specjalistyczną terapię ruchową, znaną również jako kinezyterapia, prowadzonej przez doświadczonego fizjoterapeutę, lub do ćwiczeń korekcyjnych i motorycznych pod okiem wykwalifikowanego trenera. Ten etap programu skupia się na całościowym procesie poprawy postawy ciała i jego motoryki, dostosowanym indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

Ćwiczenia posturalne mają na celu korygowanie nieprawidłowości w postawie (np. skolioza) poprzez wzmacnianie specyficznych grup mięśniowych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy. Poprzez regularne sesje, dzieci uczą się, jak prawidłowo ustawiać swoje ciało, co przyczynia się do trwałej zmiany nawyków posturalnych.

Ćwiczenia na mobilność i elastyczność mięśni są kluczowe dla zapewnienia pełnego zakresu ruchu w stawach i zmniejszenia napięcia w przeciążonych partiach ciała. Poprawa elastyczności mięśniowej jest niezbędna nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale także dla prewencji przyszłych urazów.

Ćwiczenia stabilizacyjne tułowia koncentrują się na wzmocnieniu mięśni brzucha, pleców oraz miednicy, co jest fundamentem dla stabilnej i zdrowej postawy. Poprawa stabilności tułowia jest także istotna dla optymalizacji koordynacji i równowagi całego ciała.

Dodatkowo, program obejmuje ćwiczenia świadomości ciała, które uczą dzieci, jak rozpoznawać i kontrolować różne partie swojego ciała w przestrzeni. Te ćwiczenia pomagają w budowaniu lepszego zrozumienia własnego ciała, co jest kluczowe dla długoterminowego utrzymania zdrowej postawy i unikania nawyków prowadzących do jej pogorszenia.

Po przeprowadzeniu 10 zajęć, program Postawa Dziecka dobiega końca lub jest kontynuowany w kolejnym cyklu składającego się również z 10 spotkań. Jeżeli sytuacja zdrowotna pacjenta tego wymaga, na zakończenie programu młody pacjent kierowany jest na ponowną kontrolę lekarską.

Cykle / zapisy

Program może składać się z wielu cyklów rehabilitacyjnych. Każdy z cyklów obejmuje 10 indywidualnych zajęć ruchowych, które odbywają się zwykle dwa razy w tygodniu. 

W ramach każdego cyklu uczestnicy mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach aktywności fizycznej, od ćwiczeń korekcyjnych po zajęcia wzmacniające i rozwijające koordynację. Dzięki temu program nie tylko skupia się na korygowaniu wad postawy, ale również promuje zdrowy i aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

Na zakończenie każdego cyklu przewidziana jest ocena postępów, która pozwala na zmierzenie efektów terapii i ewentualne skorygowanie planu na kolejne cykle. Rodzice i opiekunowie są również zapraszani do aktywnego udziału w procesie rehabilitacyjnym.

Program ‘Postawa Dziecka’ oferuje elastyczność w zakresie liczby cyklów rehabilitacyjnych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Dzięki temu każde dziecko ma szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału i osiągnięcie najlepszych możliwych wyników w procesie korekty wad postawy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie ‘Postawa Dziecka’ i doświadczenia profesjonalnej opieki, która może przynieść trwałą zmianę w życiu Twojego dziecka. To inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie, której efekty będą widoczne przez lata.

Konsultacja lekarska + 10 wizyt terapeutycznych/zajęć ruchowych (1h) – 2150 zł

Telefonicznie (+48 662 427 111) lub osobiście w
Rehabilium – Centrum Medyczno-Sportowym, przy
ul. Geodetów 41, w Józefosławiu