Zajęcia grupowe

SILNE SERCE

Pakiet medyczno-sportowy skierowany do pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, jak również dla osób zainteresowanych profilaktyką.

Początek zapisów - kwiecień 2024

Dla kogo?

Pakiet dedykowany jest pacjentom ze schorzeniami układu sercowo-
naczyniowego z objawami o lekkim lub średnim natężeniu. Dodatkowo, pacjentom bez objawów, dla których ważna jest profilaktyka i zadbanie o wydolność fizyczną organizmu.

Przykładowe schorzenia, na podstawie których
pacjent może zostać zakwalifikowany do programu:

  • zaburzenia rytmu serca
  • nadciśnienie tętnicze
  • miażdzyca
  • choroba wieńcowa serca
  • stan po zawale serca

 

Celem pakietu Silne Serce jest zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego środowiska dla poprawy zdrowia sercowo-naczyniowego oraz edukacji pacjentów w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia. Program ma na celu nie tylko poprawę parametrów fizycznych i zadbania o prawidłowe funkcjonowanie serca, ale również zwiększenie świadomości zdrowotnej i samodzielności pacjentów w zarządzaniu własnym zdrowiem i aktywnością fizyczną.

Struktura pakietu

Pacjent rozpoczyna od wizyty u kardiologa, który przeprowadza szczegółową ocenę stanu zdrowia pacjenta, odpowiednią diagnostykę medyczną (badanie kliniczne, Echokardiografię, EKG, próba wysiłkowa etc.) i na jej podstawie wydaje rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej.

Podczas konsultacji analizowane są możliwości ruchowe pacjenta i określany jest indywidualny plan rehabilitacyjno-treningowy. Analizowane są zalecenia od lekarza kardiologa. Uwzględniane są potencjalne problemy ortopedyczne i inne bariery do aktywności fizycznej.

Program aktywności fizycznej jest wprowadzany poprzez ćwiczenia aerobowe i ogólnorozwojowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Zajęcia indywidualne odbywają się średnio dwa razy w tygodniu. Dodatkowo, pacjent jest edukowany w zakresie ogólnego planu aktywności fizycznej na codzień (np. chodzenie na spacery, jazda rowerem). Pacjent otrzymuje materiały edukacyjne i zakłada dziennik aktywności fizycznej, w którym planuje aktywność i monitoruje potencjalne objawy oraz samopoczucie. W trakcie całego procesu kontrolowane są podstawowe parametry kardiologiczne pacjenta: tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz przeprowadzane są cykliczne wywiady dotyczące samopoczucia, dynamiki objawów i oceny regeneracji po wysiłku fizycznym.

Po przeprowadzeniu 10 zajęć, pakiet Silne Serce dobiega końca lub jest kontynuowany w kolejnym cyklu składającego się również z 10 zajęć. Jeżeli sytuacja zdrowotna pacjenta tego wymaga, na zakończenie programu pacjent skierowywany jest na ponowną kontrolę lekarską.

Cykle / zapisy

Program może składać się z wielu cyklów rehabilitacyjnych. Każdy z cyklów obejmuje 10 indywidualnych zajęć ruchowych, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Sesje są prowadzone pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty lub trenera. Pierwszy cykl jest specjalnie zaprojektowany jako bezpieczne wprowadzenie do aktywności fizycznej. Skupia się na edukacji i nauczeniu
uczestników, jak wdrażać zdrowy program aktywności w swoim życiu
codziennym. Kolejne cykle skupiają się na długoterminowej opiece, pracy nad
wydolnością organizmu oraz profilaktyce. Celem pakietu Silne Serce jest nie
tylko poprawa kondycji fizycznej, ale także promowanie zdrowego stylu życia i
długotrwałych zmian w nawykach.

Telefonicznie: +48 662 427 111 lub osobiście w
Rehabilium – Centrum Medyczno-Sportowym, przy
ul. Geodetów 41, w Józefosławiu