Zajęcia grupowe

REGULAMIN SPRZEDAŻY I WSTĘPU NA ZAJĘCIA GRUPOWE REHABILIUM

REGULAMIN SPRZEDAŻY I WSTĘPU NA ZAJĘCIA GRUPOWE REHABILIUM

Regulamin dotyczy zapisu, sprzedaży i wstępu na zajęcia grupowe oferowane przez stronę internetową rehabilium.pl. Usługi są realizowane przez REHABILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy UL. GEODETÓW 41, 05-509 JÓZEFOSŁAW, NIP: 1231456137, REGON: 385001225 określany dalej jako Rehabilium. Osoba korzystająca z usług określana będzie dalej Klientem.

REGULAMIN:

Na zajęcia wymagane są zapisy poprzez stronę internetową rehabilium.pl oraz  https://app.fitssey.com/rehabilium.

System rezerwacji zajęć grupowych realizowany jest przez platformę Fittsey obsługiwaną przez firmę Lightenbody z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia (NIP 7532294721, REGON 362814110, email: hello@fitssey.com), której Rehabilium powierzyło przetwarzanie niezbędnych danych osobowych, koniecznych do świadczenia usługi.

Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez rezerwacji miejsca. Rezerwacja miejsca na zajęciach odbywa się przez stronę internetową lub osobiście w Rehabilum przy ul. Geodetów 41 w Józefosławiu.

Zapisy przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami.

W przypadku wczesnego anulowania rezerwacji przez klienta (więcej niż 24 godziny przed zajęciami) sesja jest zwracana na kartę klienta. W przypadku późnego anulowania rezerwacji przez klienta (mniej niż 24 godzin przed zajęciami) sesja nie jest zwracana na kartę klienta.

Rehabilium nie honoruje kart Multisport, Fit Profit lub OK System ani innych kart partnerskich.

Realizacja sprzedaży usług (zajęcia grupowe) wymaga rejestracji danych Klienta, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Fitssey swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Klientem.

Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

PŁATNOŚCI:

Dokonywanie płatności możliwe jest wyłącznie w następującej formie:

a) poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;

b) osobiście w Rehabilium przy ul. Geodetów 41 w Józefosławiu. 

III. REKLAMACJE:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Rehabilium oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

a) pisemnie na adres: Rehabilium, ul. Geodetów 41, 05-509 Józefosław 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@rehabilium.pl.

Opis reklamacji powinien zawierać:

a) informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;

b) dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko;

c) oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

Rehabilium udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Rehabilium jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Rehabilium wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Rehabilium utraci prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej.

REGULAMIN ZAJĘĆ W REHABILIUM

Prosimy o przyjście 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Instruktor realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji prowadzącego powinny przychodzić na zajęcia punktualnie. Należy pamiętać, że mogą odbywać się zajęcia poprzedniej grupy więc należy zachować ciszę i nie przeszkadzać w oczekiwaniu na swoją kolej.

Rehabilium nie odpowiada za pozostawione rzeczy w szatni lub na terenie kliniki.

Uczestnik zajęć zobowiązany jest:

a) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. 

b) wyciszyć lub wyłączyć telefon przed każdymi zajęciami, tak by nie zakłócać spokoju innych ćwiczących.

Zalecamy ćwiczyć w wygodnym stroju sportowym.

Zalecamy nie spożywać obfitych i ciężkostrawnych posiłków na godzinę do dwóch przed zajęciami. Nie spożywać alkoholu oraz leków przeciwbólowych przed zajęciami.

Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Powiedz prowadzącemu zajęcia o swoim stanie zdrowia, aktualnych problemach, urazach, ciąży.

Osoby, które nie skonsultowały z lekarzem lub fizjoterapeutą swoich problemów zdrowotnych, pod kątem aktywności fizycznej, ani nie uprzedziły o nich instruktora, ćwiczą na własną odpowiedzialność.

Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela Rehabilium nie odpowiada.

Należy niezwłocznie sygnalizować pogorszenie samopoczucia podczas zajęć.

Obowiązuje zakaz korzystania z sali treningowej bez zgody instruktorów prowadzących zajęcia.

Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.

Polityka prywatności – platforma Fitssey

Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności znajdują się na stronie https://fitssey.com/pl/legal/privacy-policy/