Zajęcia grupowe

PAKIETY REHABILIUM

Tematyczne pakiety medyczno-rehabilitacyjne oraz treningowe dedykowane specyficznym grupom pacjentów i klientów. Pakiety Rehabilium są dopasowaną i zindywidualizowaną formą opieki nad pacjentami z różnymi potrzebami i poziomem sprawności. 

SILNE SERCE