Zajęcia grupowe

Dla stomatologów

Program rehabilitacyjno-sportowy, zaprojektowany specjalnie dla stomatologów, którzy doświadczają przeciążeń i dyskomfortu związanego z ich specyficzną pracą. Oferuje on kompleksowe podejście do poprawy kondycji fizycznej, redukcji napięć mięśniowych oraz profilaktyki problemów narządu ruchu.

Dla kogo?

Program Dla stomatologów jest skierowany do profesjonalistów z branży dentystycznej, którzy w codziennej pracy napotykają na wyzwania związane z długotrwałym utrzymywaniem statycznych pozycji. Stomatolodzy często doświadczają różnorodnych dolegliwości bólowych, takich jak bóle pleców, szyi, ramion, czy problemów z nadgarstkami, będących rezultatem specyficznych wymagań ich zawodu. Program ten został stworzony z myślą o tych, którzy pragną zniwelować negatywne skutki fizyczne związane z praktyką stomatologiczną, poprzez skuteczne metody rehabilitacyjne i treningi dostosowane do specyficznych potrzeb zawodowych stomatologów. Celem jest zapewnienie im lepszego komfortu pracy oraz profilaktyka przewlekłych problemów zdrowotnych, co przyczyni się do dłuższej i bardziej satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Struktura programu

Pierwszym krokiem w programie  jest dokładna ocena posturalna i diagnostyka funkcjonalna, które mają na celu zidentyfikowanie specyficznych potrzeb i potencjalnych problemów związanych z pracą stomatologiczną. Proces ten rozpoczyna się od szczegółowej oceny posturalnej, wykorzystującej fotograficzną analizę, aby precyzyjnie wychwycić wszelkie nieprawidłowości w postawie, mogące prowadzić do przewlekłych dolegliwości bólowych. Następnie, przeprowadzane są badania funkcjonalne, obejmujące testy mięśni i stawów, które pozwalają na ocenę zakresu ruchu, siły mięśniowej oraz elastyczności, kluczowych dla zapewnienia optymalnej pracy ciała.

Na koniec konsultacji, w oparciu o zebrane dane, pacjent zostaje zakwalifikowany do jednego z dwóch torów: rehabilitacyjnego lub treningowego. Ścieżka rehabilitacyjna jest rekomendowana tym stomatologom, którzy doświadczają bólu lub walczą z konkretnymi objawami. W takim przypadku, kluczowymi elementami terapii są kinezyterapia oraz terapia manualna, mające na celu łagodzenie bólu, poprawę funkcji ruchowych oraz eliminację przyczyn dyskomfortu. Tryb treningowy, z kolei, skierowany jest do stomatologów, którzy pragną skoncentrować się na indywidualnym treningu motorycznym z trenerem, mającym na celu poprawę mobilności, wytrzymałości mięśniowej oraz kontroli motorycznej, co przyczyni się do zapobiegania przyszłym problemom i poprawy ogólnej sprawności w pracy zawodowej.

Ścieżka fizjoterapeutyczna/rehabilitacyjna  skupia się na intensywnej pracy z pacjentami doświadczającymi bólu oraz specyficznych problemów zdrowotnych wywołanych przez długotrwałą, monotonną pracę w pozycji siedzącej. Fizjoterapia jest tu kluczowa w diagnozie, leczeniu oraz zapobieganiu problemom narządu ruchu. Zastosowanie kinezyterapii, czyli terapii ruchowej, pozwala na przywrócenie optymalnego zakresu ruchu i zwiększenie siły mięśniowej, co jest fundamentalne w redukcji bólu i dyskomfortu. Terapia manualna, z kolei, obejmuje techniki masażu, mobilizacji oraz manipulacji tkankami miękkimi i stawami, co przynosi ulgę i poprawia funkcjonowanie mięśni oraz stawów. Ta ścieżka jest szczególnie polecana dla tych, którzy borykają się z przewlekłymi dolegliwościami lub doznali niedawno kontuzji.

Ścieżka treningu fizycznego koncentruje się na ogólnym wzmocnieniu ciała, poprawie kondycji fizycznej i zapobieganiu przyszłym problemom zdrowotnym. Treningi są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości każdego stomatologa, z naciskiem na poprawę mobilności, wytrzymałości mięśniowej i koordynacji. Celem jest nie tylko zwiększenie fizycznej odporności na specyficzne wymagania zawodowe, ale również poprawa ogólnego samopoczucia i efektywności w pracy. W ramach tej ścieżki stosowane są różnorodne metody treningowe, w tym ćwiczenia siłowe, treningi funkcjonalne oraz metody zwiększające zakres ruchu, wszystko po to, aby zoptymalizować kondycję fizyczną i minimalizować ryzyko urazów.

Obydwie ścieżki, rehabilitacyjna i treningowa, są wzajemnie uzupełniające i mogą być łączone w zależności od indywidualnych potrzeb stomatologa. Integracja obu podejść pozwala na holistyczne podejście do zdrowia, skupiając się zarówno na leczeniu istniejących problemów, jak i na zapobieganiu przyszłym dolegliwościom, co jest kluczowe dla długotrwałej zdolności do pracy i życia bez bólu.

Po przeprowadzeniu 10 indywidualnych zajęć, program Dla stomatologów dobiega końca lub jest kontynuowany w kolejnym cyklu składającego się również z 10 spotkań. Jeżeli sytuacja zdrowotna pacjenta tego wymaga pacjent może zostać skierowany do lekarza specjalisty w celu dokładnej diagnostyki lub rozszerzenia terapii bólu. 

Cykle / zapisy

Program jest zaprojektowany jako seria cykli rehabilitacyjnych i treningowych, skierowanych specjalnie do potrzeb zawodowych stomatologów. Każdy cykl składa się z 10 specjalistycznych sesji terapeutycznych lub treningowych, odbywających się zazwyczaj dwa razy w tygodniu, skupiając się na poprawie postawy, redukcji bólu oraz wzmacnianiu mięśni niezbędnych w codziennej praktyce dentystycznej.

Po zakończeniu każdego cyklu, przeprowadzana jest dokładna ocena postępów, co umożliwia ocenę efektów terapii i dostosowanie planu na kolejne cykle do indywidualnych potrzeb lekarza. Program jest elastyczny i pozwala na dostosowanie liczby i intensywności cykli w zależności od specyficznych wymagań i celów każdego stomatologa, zapewniając możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału zawodowego i poprawy jakości życia.

Zachęcamy stomatologów do dołączenia do programu  i skorzystania z dedykowanej opieki, która oferuje nie tylko poprawę funkcji ruchowych, ale również przyczynia się do długotrwałej zmiany w podejściu do własnego zdrowia i samopoczucia. Jest to inwestycja w przyszłość zawodową oraz osobiste dobre samopoczucie, której pozytywne skutki będą odczuwalne przez lata.

10 wizyt fizjoterapeutycznych lub indywidualnych treningów (10x1h) – 1900 zł

Telefonicznie (+48 662 427 111) lub osobiście w
Rehabilium – Centrum Medyczno-Sportowym, przy
ul. Geodetów 41, w Józefosławiu